Международен транспорт

Групажни линии до/от Дания, Швеция, Норвегия и Финландия.

Ежеседмични отпътувания и оптимално покритие на Скандинавския регион през складовете на разширената ни партньорска мрежа. Освен до изброените дестинации предлагаме решения и за пратки до Балтийските страни. Възползвайте се от дългогодишния опит свързващ ни със Северна Европа.

Транспорт на хладилни товари 
Транспорт на текстил и дрехи на закачалки 
Превоз на опасни товари /ADR/ 
Превоз на личен багаж при преместване
Превоз на извънгабаритни товари