Контакти

Свържете се с нас


Адрес:

София - 1404
ул. Тодор Джебаров, бл. 33A, вх. В, офис 2

02 444 07 82 - тел. 
0889 301151 - Петър Рашев                                             0889 301131 - Светослав Георгиев

info@scandinavia.bg