Логистика до/ от всяка точка в страната

Експресни доставки (до 8 часа от натоварване), когато скоростта е приоритет    

Доставки до 24 часа – постоянен график на отпътувания

Доставки до 48 часа, когато цената е по-важна от скоростта

Куриерски услуги                        

Транспорт на лични вещи                                                                                                            

Хамалски услуги                                                                                                                              

Хладилен транспорт             

Разтоварване с падащ борд / кран                                                                                                

Преглед на стоката, преди доставка                                                                                            

Доставка в събота                                                                                                                      

Складиране                                                                                                                                    

Опаковане                                                                                                                                                

Фолиране                                                                                                                                            

Товаро-претоварна дейност извън работно време